Transformerfundamenter

Læs om vores transformerfundamenter

S.Tygesen Energi lancerer på det danske marked
Præfabrikerede transformerfundamenter

Hver kassette er dækket af spaltedæksler af beton. For væskefordeling mellem kassetterne, er der drænhuller på kassetternes fire sider forsynet med gummi-pakninger. Når kassetterne er lagt på plads, kobles disse sammen med et eller flere rør.

Spar tid og penge

Leveringstid, præcision og omkostningseffektivitet er tre væsentlige nøgleord, når en transformerstation eller et tilsvarende el-anlæg skal nyetableres eller ombygges. I den forbindelse er traditionelle metoder som støbning af betonfundamentet ofte en usikkerhedsfaktor, da det tager lang tid, er afhængig af vejret samt medfører behov for ekstra mandskabsgrupper på arbejdspladsen.

Fundamenterne sammensættes af standard-kassetter i 2 forskellige størrelser, som kan kombineres,hvorved man opnår stor fleksibilitet i størrelsen på det endelige fundament.

Herudover har fundamentet en funktion som olieopsamlingskar, som honorerer Sikkerhedsstyrelsenskrav omkring olieopsamling i anlæg med oliebærende enheder f.eks transformere, reaktorer og slukkespoler indeholdende mere end 1000 l olie.

 • En produktiv løsning
  Ingen spildtid brugt på støbning af fundamentet
 • En omkostningseffektiv løsning
  Markant færre omkostninger til personale og maskineri
 • En fleksibel løsning
  Modulopbygning tilpasses alle behov
 • En hurtig løsning
 • En miljørigtig løsning
  Lever op til Stærkstrømsbekendtgørelsens krav om miljøbeskyttelse
 • En brandhæmmende løsning
  Transformerfundamentets opdelte kassettekonstruktion kombineret med spaltedækslet giver en meget effektiv brandslukkende effekt. Spalterne er netop store nok til hurtigt at kunne absorbere lækkende olie, men samtidig små nok til ikke at tillade oxygen at trænge ind. Således vil enhver potentiel brand blive hæmmet.

Kontakt os for et attraktivt tilbud tilpasset jeres præcise behov.

Det er også muligt at downloade produkttegninger her på siden, som specificerer de forskellige modulopbygningsmuligheder.

Principtegning

Monteringsvejledning

Tegning med stykliste

Se brandtest / selvsluk her

Se brandtest / selvsluk her

Beskrivelse

Leveringstid, præcision og omkostningseffektivitet er tre væsentlige nøgleord, når en transformerstation eller et tilsvarende el-anlæg skal ny etableres eller ombygges:

Præfabrikerede betonelementer giver en fordelagtig løsning som er:
Produktiv, omkostningseffektiv, fleksibel, hurtig, miljørigtig og brandhæmmende / selvslukkende.

Kontakt os i dag

Vi sidder klar til at besvare ethvert spørgsmål, du måtte have, som du ikke får besvaret her på hjemmesiden. Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.